Galens

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

HAZU

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb, Hrvatska

Organizacija · Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Glavne zadaće Akademije utvrđene su u članku 3. Zakona o HAZU, i to kako slijedi: Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu; Oobjavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; Daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.