Galens

Hrvatska liječnička komora

Hrvatska liječnička komora

Ulica fra Grge Tuškana 37, Zagreb, Hrvatska

Stručno društvo · Hrvatska liječnička komora

Hrvatska liječnička komora je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija liječnika - doktora medicine na području Republike Hrvatske. Komora štiti prava i zastupa interese liječnika, unapređuje liječničku djelatnost, brine se o ugledu liječnika i o pravilnom obavljanju liječničkog zvanja. Liječnici koji rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezatno se udružuju u Hrvatsku liječničku komoru.