Galens

HLZ, HD za akupunkturu

HD za akupunkturu

Šubićeva 9, Zagreb, Hrvatska

Stručno društvo · HLZ, HD za akupunkturu

Hrvatsko društvo za akupunkturu tijelo je Hrvatskog liječničkog zbora, a bavi se edukacijom i promocijom medicinske akupunkture kao znanstveno dokazane metode liječenja koja ima jasno definirane indikacije i neosporno mjesto u liječenju. Stručno društvo je član i “Međunarodnog vijeća za medicinsku akupunkturu” (ICMART) čiji je cilj demistificirati akupunkturu pomoću znanstvenih istraživanja koja imaju svrhu utvrditi učinkovitost akupunkture, mehanizme djelovanja akupunkture te utvrditi indikacije za akupunkturu temeljene na dokazima.