Galens

Hrvatsko oftalmološko društvo, HLZ

Hrvatsko oftalmološko društvo

Vinogradska 29, Zagreb, Hrvatska

Stručno društvo · Hrvatsko oftalmološko društvo, HLZ

Iako se oftalmologija, kao znanstvena disciplina, u nas osamostalila od ostalih kirurških struka potkraj 19. stoljeća, kada su se otvarali prvi očni odjeli u Zagrebu, Rijeci, Osijeku u drugim gradovima nije bilo tolike koncentracije oftalmologa, da bi oni mogli osnovati svoju sekciju ili društvo kao što su to učinili npr. hrvatski internisti, odnosno kirurzi, godine 1911, a u okviru Zbora liječnika Hrvatske.