Galens

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

HZZO

Margaretska 3, Zagreb, Hrvatska

Zdravstvena ustanova · Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Naša je misija racionalno ulagati financijska sredstva naših osiguranika u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe koji će im donijeti prinos u dodavanju godina životu i zdravlja godinama. Postati zdravstveni sustav u kojem je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti.