Galens

HLZ, HD za akupunkturu
HD za akupunkturu
Stručno društvo, Zagreb
Hrvatska liječnička komora
Hrvatska liječnička komora
Stručno društvo, Zagreb
Hrvatska komora dentalne medicine
HKDM
Stručno društvo, Zagreb
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatski liječnički zbor
Stručno društvo, Zagreb
Hrvatsko oftalmološko društvo, HLZ
Hrvatsko oftalmološko društvo
Stručno društvo, Zagreb
HLZ, HD za kliničku mikrobiologiju
HD za kliničku mikrobiologiju
Stručno društvo, Zagreb
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
AMZH
Stručno društvo, Zagreb
HLZ, HD za liječenje boli
HD za liječenje boli
Stručno društvo, Osijek
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo
Hrvatsko pedijatrijsko društvo
Stručno društvo, Zagreb
HLZ, HD za medicinu rada
HD za medicinu rada
Stručno društvo, Zagreb