Galens

Uvjeti korištenja i korisnički sporazum

Molimo pažljivo pročitajte.

1. Uvod u korisnički sporazum

Slažete se da postupkom registracije, pristupom ili korištenjem usluga povezanih s web stranicom Galens.net, ili bilo kojeg sadržaja ili informacije kao djela tih usluga (u daljnjem tekstu: "Usluga", "Usluge", "Galens") svojevoljno sklapate pravno obvezujući ugovor (u daljnjem tekstu: "Ugovor", "Sporazum"), čak i ako koristite naše usluge u ime tvrtke. Sporazum sklapate s tvrtkom DITDOT d.o.o., Bukovačka 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 90086259796, telefon: +385(0)1-2442-164, email: podrska (at) galens (dot) net koja je upravitelj Usluge (u daljnjem tekstu: "Ditdot"). Izrazi "nas", "mi", "naše" i drugi oblici te riječi podrazumijevaju tvrtku Ditdot.

Sporazum uključuje sve ovdje navedene odredbe, odredbe Pravila o privatnosti te ostale odredbe koji će Vam biti prikazane u trenutku kada budete prvi puta koristili određene značajke Usluge. Galens zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Sporazuma u budućnosti. Promjene uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na web stranicama Usluge ili kada ste kao korisnik o njima obaviješteni. Nastavkom korištenja Usluge nakon stupanja izmjena na snagu prihvaćate izmijenjene i dopunjene uvjete. Ako se ne slažete s ovim Sporazumom, nemojte kliknuti "Učlanite se" (ili slično), niti pristupiti ili na drugi način koristiti bilo koju od naših Usluga.

Kršenje bilo kojeg od ovdje navedenih uvjeta može dovesti do ukidanja Vašeg računa bez najave. Slažete se da ćete koristiti Uslugu na vlastitu odgovornost. Zabranjeno je korištenje Usluga i nije pravno valjano prihvaćanje odredbi Sporazuma ako postoji neki od zakonom propisanih razloga koji sprječavaju ili zabranjuju sklapanje ovog Ugovora odnosno prihvaćenja ovih odredbi.

Registrirani korisnici naših Usluga su članovi, a neregistrirani korisnici su posjetitelji. Ovaj Sporazum se odnosi na oboje.

2. Obveze korisnika Usluge

2.1. Uvjeti za korištenje Usluge

Za korištenje usluge, suglasni ste da: (1) morate imati minimalno 18 godina starosti ili više; (2) da ćete imati samo jedan Galens korisnički račun koji mora biti otvoren pod Vašim istinitim, verificiranim identitetom uz točne i ažurne podatke; i (3) da Vam prethodno nije zabranjeno korištenje Usluge.

2.2. Vaše članstvo

Vaš račun pripada Vama. Slažete se: (1) izabrati jake i sigurne zaporke; (2) zadržati svoje lozinke sigurnim i povjerljivim; (3) ne prenositi bilo koji dio računa na druge i (4) poštivati zakone Republike Hrvatske i sve obveze ovog Sporazuma. Vi ste odgovorni za sve što se događa kroz Vaš račun

2.3. Plaćanja

Ako ste naručili i/ili koristili neke od naših plaćenih usluga suglasni ste nam u vrijeme propisano na računu platiti primjenjive naknade i poreze za Usluge. Neplaćanje na vrijeme između ostalog može dovesti do ukidanja Vašeg računa. Dodatno, možete nas ovlastiti za pohranu podataka i nastavak trajne naplate datim načinom plaćanja (npr. za kreditne kartice), čak i nakon što je rok ugovorene Usluge istekao, kako bi Vam izbjegli prekide u Usluzi i olakšali plaćanje za nove Usluge.

2.4. Obavijesti i informacije Usluge

Slažete se da možemo pružiti obavijesti za Vas na sljedeće načine: (1) Obavijest na Usluzi, ili (2) e-mail poslan na adresu koju ste naveli, ili (3) drugim putem, uključujući mobitel, telefon, ili poštom. Slažete se da ćete svoje kontaktne podatke uvijek održavati točnim i ažurnim. Pregledajte svoje postavke za kontrolu obavijesti koje želite primati od nas.

2.5. Sadržaji i dijeljenje

Naše usluge omogućuju slanje poruka i dijeljenje informacija na mnoge načine. Sadržaj koji dijelite ili objavljujete može se vidjeti od strane drugih članova ili ako je javan od strane posjetitelja. Gdje smo napravili postavke dostupne, mi ćemo poštovati odluke koje donosite o tome tko može vidjeti sadržaj ili informacije. Imajte na umu da aktivnosti, kao što su prijave za izobrazbe ili slanje privatnih poruka su prema osnovnim postavkama privatne, vidljive samo primatelju kojeg odaberete.

Nismo obavezni objavljivati bilo kakve informacije ili sadržaj na našoj Usluzi i svaki sadržaj može biti uklonjen prema našem nahođenju, sa ili bez prethodne obavijesti korisnicima.

3. Prava i ograničenja

3.1. Prava intelektualnog vlasništva i podaci

Vi zadržavate vlasništvo nad sadržajima i informacijama koje ste poslali prema ili objavili na Usluzi. Učitavanjem svojih sadržaja na Uslugu dopuštate Galensu koristiti ovaj materijal na svojim serverima i prikazati ga Vama i drugim osobama koje odredite, na temelju Vaših želja i postavki.

Dajući svoje sadržaje na Galens, izjavljujete i jamčite da: (1) posjedujete ili na drugi način imate sva potrebna prava i dozvole da objavite materijal i da dajete Galensu prava gore opisana; (2) Vaš materijal ne sadrži nikakve viruse, crve, zlonamjeran softver ili druge komponente koje su nezakonite, zlonamjerne, prijevarne ili dizajnirane za ograničavanje ili uzrokovanje štete funkcionalnosti računala, hardvera, softvera i usluga, uključujući, ali ne ograničeno na Galens; (3) nećete podnositi sadržaj koji krši autorska prava ili vlasnička prava trećih strana; (4) nećete podnositi sadržaj koji je u suprotnosti s bilo kojim drugim ugovornim obvezama; i (5) Vaš Materijal neće i ne smije sadržavati bilo kakav nezakonit, prijeteće, klevetnički, opscen, skandalozan, pornografski sadržaj ili bilo koji sadržaj koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanje koje bi se moglo smatrati kaznenim djelom, ili na drugi način kršiti bilo koji zakon (neprimjeren sadržaj).

Poštujemo prava na intelektualno vlasništvo drugih. Zahtijevamo da su podaci objavljeni od članova točni, istiniti i da ne krše prava intelektualnog vlasništva ili druga prava trećih osoba. Pružamo postupak prijave sadržaja objavljenog od strane naših članova. Ako Galens primi opravdan prigovor na Vaš sadržaj Galens zadržava pravo ukloniti taj sadržaj ili bilo koji dio u potpunosti iz Usluga, sa ili bez prethodne obavijesti prema Vama. Ako, Vaš materijal sadrži neprimjeren sadržaj, Galens može ukinuti Vaš račun.

Galens ne vrši pregled sadržaja, ali Galens prema svom nahođenju ima pravo, ali ne i obvezu odbiti ili ukloniti bilo koji sadržaj koji je dostupan putem Usluga. Slažete se da možemo pristupati, pohraniti i koristiti podatke i sadržaje koje ste nam dali u skladu s uvjetima Pravila o privatnosti i Vašim postavkama privatnosti. Slanjem sugestija ili drugih povratnih informacija o našim uslugama na Galens, suglasni ste da Galens može koristiti i dijeliti (ali ne mora) te informacije za bilo koju svrhu, bez naknade za Vas.

Slažete se da ćete na Galensu pružati samo onaj sadržaj i informacije kojima se ne krši zakon, niti bilo čija prava (primjerice, bez kršenja prava intelektualnog vlasništva ili kršenja ugovora). Također se slažete da će Vaše informacije na profilu uvijek biti ažurne i točne. Galens u određenim okolnostima može biti zakonski primoran ukloniti određene informacije ili sadržaje.

Izgled i dojam Usluge © 2015 Galens. Sva prava pridržana. Nije dozvoljeno duplicirati, kopirati, ili koristiti bilo koji dio HTML / CSS ili vizualni dizajn elemenata bez izričitog pismenog dopuštenja Galensa. Galens je proizvod i usluga tvrtke DITDOT d.o.o., Bukovačka 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 90086259796, telefon: +385(0)1-2442-164, email: podrska (at) galens (dot) net.

3.2. Dostupnost Usluge

Možemo mijenjati, suspendirati ili prekinuti bilo koju uslugu, ili mijenjati i mijenjati cijene sukladno našim odlukama. Sukladno zakonu te promjene su na snazi nakon objavljivanja na web stranici Usluge.

3.3. Ostali sadržaji, web stranice i aplikacije

Korištenjem Usluga, možda ćete naići na sadržaj ili informacije koje bi mogle biti netočne, nepotpune, zastarjele, netočne, protuzakonite, uvredljive ili na neki drugi način štetne. Galens ne pregledava sadržaj koji dolazi od naših članova. Slažete se da nismo odgovorni za sadržaj informacija trećih strana (uključujući i druge članove) ili za bilo kakvu štetu koja Vam može nastati kao rezultat korištenja ili oslanjanja na takve informacije i sadržaje.

Vi snosite odgovornost, ukoliko želite pristupiti ili koristiti aplikacije treće strane ili web stranice koje se povezuju s našim uslugama. Aplikacije i web stranice trećih strana imaju svoje pravne uvjete i pravila o privatnosti, a Vi time možete dati drugima dopuštenje da koriste Vaše podatke na načine na koje ih mi ne bismo koristili. Galens nije odgovoran za takve web stranice i aplikacije - koristite ih na vlastitu odgovornost.

3.4. Ograničenja

Galens zadržava pravo ograničiti korištenje Usluge. Galens zadržava pravo ograničiti, obustaviti ili prekinuti Vaš račun ako vjerujemo da je došlo do povrede odredbi ovog Sporazuma, zakona ili do bilo kakve zlouporabe usluge. Galens zadržava prava intelektualnog vlasništva na elemente i Uslugu u cjelini. Ostali zaštitni znakovi i logotipi korišteni u vezi s Uslugama mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.

4. Raskid Ugovora, ukidanje računa i otkazivanje Usluge

Vi imate u svakom trenutku pravo prekinuti korištenje Usluga bez posebnog obrazloženja, a isto tako, Galens ima pravo u svakom trenutku, bez prethodne posebne obavijesti, prekinuti pružanje svih ili samo pojedinih Usluga, te u tom slučaju nemate nikakvo pravo na naknadu štete, pri čemu također pristajete izgubiti pristup pojedinim ili svim datotekama i/ili drugim sadržajima koji mogu biti pohranjeni na Vašem korisničkom računu odnosno Usluzi. Ove odredbe primjenjivat će se sve dok Ugovor ne bude raskinut, bilo sa Vaše ili naše strane. Ako želite raskinuti svoj Ugovor, to možete učiniti u bilo kojem trenutku zatvarajući svoj korisnički račun. Isto tako, mi možemo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor s Vama te Vam onemogućiti daljnje korištenje i uporabu Vašeg korisničkog računa, a posebice ako ste povrijedili bilo koju odredbu ovog Sporazuma ili pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Vi ste isključivo odgovorni za pravilno otkazivanje svog računa. Možete otkazati svoj račun u bilo kojem trenutku klikom na vezu Postavke u glavnoj navigacijskoj traci na vrhu zaslona, a zatim kliknete na gumb "Obriši račun". Nakon otkaza osobnog računa, sav Vaš sadržaj bit će izbrisan sa primarnih poslužitelja koji osiguravaju Uslugu. Ovi podaci ne mogu se vratiti nakon otkazivanja računa. Podaci od Galens organizacija biti će izbrisani tek nakon što se putem emaila zatraži brisanje korisničkog računa organizacije.

Nakon raskida, gubite pravo na pristup ili korištenje Usluge. Sljedeće će ostati i nakon raskida: Naša prava na korištenje i otkrivanje Vaše povratne informacije; Prava članova i posjetitelja za daljnje dijeljenje sadržaja i informacija koje ste im sami omogućili prije raskida sporazuma o korištenju Usluge; Dijelovi 5. i 6. ovog Ugovora; Bilo kakvi novčani dugovi od bilo koje stranke prije raskida ostati će važeći nakon raskida Ugovora.

Galens zadržava pravo odbiti Uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku.

5. Sporovi

Sve eventualne nesporazume iz i u svezi ovih Uvjeta, ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, dok se u suprotnom ugovara nadležnost suda u Zagrebu i primjena prava Republike Hrvatske.

Ako itko ima potraživanje prema nama povezano s Vašim djelovanjem, sadržajem ili informacijama na Usluzi, dužni ste nas osloboditi odgovornosti i poštedjeti nas bilo kakve štete, gubitka i troška (uključujući razumne naknade i troškove za pravno zastupanje) u pogledu takvog potraživanja. Premda smo donijeli pravila ponašanja za korisnike, ne upravljamo akcijama korisnika na Usluzi niti ih usmjeravamo te nismo odgovorni za sadržaj i informacije koje korisnici šalju ili dijele na Usluzi. Nismo odgovorni za bilo kakve uvredljive, neprikladne, opscene, protuzakonite ili na drugi način nepoćudne informacije i sadržaj na koji možete naići na Usluzi. Nismo odgovorni za ponašanje bilo kojeg korisnika Usluge, bilo ono na mreži ili izvan nje.

Trudimo se održati Galens u pogonu, bez pogrešaka i sigurnim, ali koristite ga na vlastitu odgovornost. Galens nudimo "kakav jest", bez ikakvog izričitog ili implicitnog jamstva, uključujući između ostalih implicitna jamstva prikladnosti za prodaju, prikladnosti za određenu svrhu i nepovređivanja prava. Ne jamčimo da će Galens uvijek biti siguran, zaštićen i bez pogrešaka ni da će uvijek funkcionirati bez poremećaja, kašnjenja ili nesavršenosti. Galens nije odgovoran za djelovanje, sadržaj, informacije ni podatke trećih strana, a Vi nas, naše direktore, službenike, zaposlenike i agente oslobađate bilo kakvih potraživanja i zahtjeva za naknadu štete, poznatih i nepoznatih, koji proizlaze iz bilo kakvih potraživanja koja imate prema takvim trećim stranama ili su na bilo koji način povezani s tim potraživanjima. Nemamo odgovornosti prema vama za izgubljenu dobit ili druge posljedične, posebne, neizravne ili druge oblike štete proizašle iz ove izjave ili Usluge ili povezane s njima, čak i ako smo obaviješteni o mogućnosti nastanka takve štete.

6. Ostalo

Ovaj Sporazum predstavlja cjelokupan ugovor ugovornih strana vezan uz Galens te zamjenjuje sve prethodne ugovore i ima prednost u odnosu na njih. Ako se bilo koji dio ovog Sporazuma ne može provesti, ostatak Sporazuma ostaje važeći i na snazi. Ako ne provedemo neku od odredbi ovog Sporazuma, to se ne smije smatrati odustajanjem od prava. Svoja prava i obveze određene ovim Sporazumom ne smijete prenijeti bilo kome bez našeg pristanka. Nijedan dio ovog Sporazuma ne može onemogućiti naše postupanje sukladno zakonu. Ovaj Sporazum ne daje bilo kakva prava uživanja trećim osobama. Pridržavamo sva prava koja vam nismo izrijekom dali. Pri korištenju usluge Galens dužni ste pridržavati se svih mjerodavnih zakona.

7. Dodatne napomene

7.1. Dodatne napomene vezano uz Vaše obveze. Slažete se da ćete:

Postupati u skladu sa svim važećim zakonima Republike Hrvatske; Pružati isključivo točne podatke i održavati ih ažurnima; Koristiti svoj stvarni identitet; Koristiti usluge na profesionalan način.

7.2. Dodatne napomene vezano uz zabranjene aktivnosti na Galensu. Slažete se da nećete:

Postupati nečasno ili neprofesionalno, uključujući objavljivanje neprimjerenog, netočnog ili uvredljivog sadržaja; Nećete učiniti dostupnim bilo koji sadržaj Usluge kojim bi se na bilo koji način ugrožavala prava članova Usluge, povezanih osoba ili trećih osoba; Dodavati sadržaj koji nije namijenjen, ili je netočan za predviđeno polje unosa podataka (npr. podnošenje telefonskog broja u naslovu ili bilo kojem drugom polju koje nije za to predviđeno), odnosno, uključivati telefonske brojeve, e-mail adrese, ulične adrese i ostale osobne podatke gdje to nije predviđeno uslugom Galens; Koristiti sliku koja nije prepoznatljiva slika Vašeg lica na profilu; Stvoriti na bilo koji način lažni identitet na Usluzi; Pogrešno unositi trenutne ili prethodne pozicije, kvalifikacije i ostale biografske, stručne i osobne podatke; Lažno se povezivati s određenom fizičkom ili pravnom osobom, u prošlosti ili sadašnjosti; Stvarati profil korisnika za bilo koga osim sebe (stvarna osoba); Pozivati nepoznate osobe da se pridruže na uslugu; Koristiti ili pokušati iskoristiti tuđi račun; Maltretirati, zlostavljati ili nanijeti štetu drugoj osobi; Slati spam, lančana pisma, piramidne sheme ili bilo koji drugi oblik ometanja korisnika; Kopirati i koristiti podatke s Usluge na bilo koji način koji nije predviđen Uslugom (uključujući pretraživače, dodatke preglednika i bilo koje druge tehnologije ili ručnim radom); Ponašati se na nezakonit, klevetnički, uvredljiv, opscen, diskriminirajući ili na drugi nepoželjan način; Otkriti podatke koje nemate pravo otkrivanja (kao što povjerljivih informacija o drugima, uključujući i Vašeg poslodavca); Kršiti prava intelektualnog vlasništva drugih, uključujući patente, zaštitne znakove, poslovne tajne, autorska prava ili druga vlasnička prava; Kršiti prava intelektualnog vlasništva ili druga prava Galensa; Objavljivati sve što sadrži viruse, crve, ili bilo koji drugi štetni i zlonamjerni kod; M Manipulirati identifikatorima kako bi se prikrilo podrijetlo bilo koje informacije koja se prenosi putem Usluge; Organizirati piramidalne sheme, prijevare ili drugu sličnu praksu; Kopirati ili koristiti informacije, sadržaj ili podatke drugih korisnika Usluge (osim ako to nije izričito ovlastio navedeni korisnik); Kopirati, mijenjati ili stvarati izvedene radove Galens usluge ili bilo kakvih sličnih tehnologija (osim ako to nije izričito ovlastio Galens); Koristiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati, dešifrirati ili na drugi način pokušati izvući izvorni kod za usluge ili bilo koju srodnu tehnologiju, ili bilo koji njegov dio; Organizirati najam, zakup, zajam, trgovinu, prodaju, re-prodaju u vezi pristupa Uslugama ili u vezi bilo kakvih informacija ili podatka proizašlih iz korištenja Galensa; Ukloniti znak autorskih prava, zaštitni znak ili oznaku drugih vlasničkih prava sadržaja objavljenih na Usluzi; Koristiti prikriveno oglašavanje; Prikupljati, koristiti, kopirati, ili prenijeti podatke iz Galensa bez suglasnosti Galensa i/ili člankova kojima ti podaci pripadaju; Dijeliti ili otkriti ili za bilo koju drugu svrhu koristiti podatke o drugima bez njihovog izričitog pristanka; Sudjelovati u "zrcaljenju", ili na bilo koji drugi način simulirati izgled ili funkcije Usluge; Pristupati Uslugama kroz druga sučelja i aplikacije koje ne omogućuje Galens; Pokušati onemogućiti bilo koju sigurnosnu značajku Usluge; Ometati rad ili namjerno uzrokovati nerazumno opterećenje Usluge (npr. spam, hakerski napad, virusi i ostalo).

8. Pravila o privatnosti i zaštita privatnosti

Vaša privatnost nam je iznimno važna. Galens poštuje i štiti Vašu privatnost, Vaše osobne podatke i Vaš sadržaj koji ste pohranili na Usluzi. Pravila o privatnosti, koja se mogu pročitati ovdje, sastavni su dio ovog Sporazuma. Pravila propisuju uvjete i objašnjavaju kako štitimo Vaše osobne podatke prilikom korištenja Usluga. Korištenjem naše Usluge pristajete na korištenje Vaših podataka pod navedenim uvjetima.

Kontakt

DITDOT d.o.o. za usluge, trgovinu i zastupanje, Bukovačka 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385(0)1 2442 164, fax: +385(0)1 2442 165
email: podrska (at) galens (dot) net
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-10/13275-2
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN: HR8024840081102944102
Iznos temeljnoga kapitala društva: 21.200,00 kn
Direktor: Dennis Firšt, Nikola Petljak
MB: 01927469, MBS: 080516039, PDV ID/VAT no.: HR90086259796